Rekommendationer för Content Management System

From Kommunicera Wiki
Jump to: navigation, search

Rekommendationer för Content Management System (CMS)

Export och import

Möjlighet att exportera ut all text för översättning till t.ex. xml-format. Optimalt är export av endast källspråk, som översätts till respektive målspråk. Målspråksfilerna importeras in var för sig in i respektive språklager. Alltså, helst inga flerspråkiga filer, då det leder till ökad hantering och ökade kostnader.

Vi rekommenderar absolut inte online-översättning på webben. Det leder till ökad hantering, försvårar användning av minnen, stavningsprogram etc. Professionell översättning är, med hjälp av olika översättningsverktyg, ett optimerat flöde som leder till kortare ledtider och sänkta kostnader. Onlineöversättning på webben sätter flera käppar i hjulet på detta flöde.Sammanhang

Det är viktigt för hög kvalitet att sammanhanget för texten alltid medföljer. Detta gäller bilder och illustrationer, men även den omgivande texten vid uppdateringar eller tillägg. Finns flera lösningar på detta; bifogade pdf-filer, html-filer, webblänkar till bilder i xml-filerna, webblänkar till online-kataloger etc.Generera valideringsunderlag

Efter översättning bör det finnas möjlighet att importera in översättningen och på ett smidigt sätt generera ett valideringsunderlag (exempelvis pdf) av det översatta materialet i sitt sammanhang för validering av kundens representant.Ändringar införs av översättaren

Vi rekommenderar att valideraren i valideringsunderlaget endast kan föreslå ändringar med hjälp av anteckningar, ändringsmarkeringar eller liknande och att det är översättaren som för in dessa ändringar. Det finns två skäl till detta; dels kommer ändringarna in i översättningsminnet, så att inte felet upprepas, och dels är det en språkligt kunnig person som för in ändringarna. Validerarna är ofta experter på sitt område och kan terminologin, men det betyder inte alltid att de är duktiga språkmänniskor.Feedback

I den bästa av världar så ska den översatta och validerade texten efter import aldrig ändras mer, men i verkligheten uppstår det i bland behov av att göra detta. I sådana fall är det viktigt att feedback på dessa ändringar kommer oss till del, så att vi kan uppdatera översättningsminnen.Skribentstöd

Funktioner som underlättar för skribenten att söka och hitta tidigare text. Varje gång som skribenten formulerar sig exakt på samma sätt som tidigare i originalspråket kommer detta innebära billigare översättning för alla språk.Flexibel ut- och incheckning

En för statisk struktur för ut- och incheckning kan leda till onödiga avbrott i produktionen. Det finns exempel på system där all textproduktion i en publikation går i stå på grund av att en mindre del av publikationen har skickats på översättning.Versionshantering

En väl utbyggd versionshantering leder till att uppdateringar av texter (ex. ny uppdaterad produkttext) inför nästa publikation kan ske utan att det slår igenom på nuvarande publikationer. Innebär att skribenterna inte behöver vänta på att skriva nya uppdaterade texter, vilket i sin tur innebär att översättningsprocessen också kan komma igång tidigare.Variabler

Det är ingen nackdel att ett CMS kan hantera variabler, däremot bör man vara försiktig i sin användning av variabler i text som ska översättas till flera språk och konsultera linguister. Felaktig användning av variabler kan leda till olösbara konflikter. Exempel: I tyskan kan ett svenskt ord översättas olika om det står i en rubrik, i en punktlista eller i brödtext. I finskan behöver till och med ett firmanamn olika ändelser i olika sammanhang.