Filhantering

From Kommunicera Wiki
Jump to: navigation, search


1) använd inte specialtecken i filnamn, som t.ex. å, ä, ö

2) använd inte specialtecken i mappnamn, helst inte mellanslag heller.